CDR Alt Maestrat: educant en valors, aprenent a conviure

Entre les prioritats del CDR Alt Maestrat hi trobem l'acompanyament en l'educació dels menors que participen al nostre centre. Així, el progama d'Educació Compensatòria que portem a terme des de fa més de vuit anys pretén acompanyar els menors en edat escolar, no només reforçant l'aprenentatge de continguts acadèmics per tal de millorar els seus resultats, sinó que també fomentant l'educació en valors socials i cívics com la solidaritat, el respecte o el treball en equip, així com el desenvolupament d'actituds i habilitats que enriquisquen el seu creixement com a persones.

D'esta manera, la iniciativa està destinada tant a garantir l'accés, la permanència i la promoció en el sistema educatiu de l'alumnat, com a afavorir el seu creixement i aprenentatge vital d'una forma integral, eixos clau que poden contribuir al seu benestar i al dels que els envolten, així com a una bona convivència.

El programa d'educació compensatòria es duu a terme cada vesprada a la seu del CDR Alt Maestrat (c. En Projecte, “B”, n. 5, Albocàsser) des de les 15,30h fins les 19,30h, amb diferents grups en funció del curs acadèmic dels menors.

 

Desenvolupat per Racó Digital