ENLLAÇOS
Confederació de Centres de Desenvolupament Rural (COCEDER)
www.coceder.org
Confederació de Centres de Desenvolupament Rural és una ONG d'Acció Social d'àmbit estatal, formada pels diferents Centres de Desenvolupament Rural (CDRs) i la Federació de Col·legis Familiars Rurals, els quals funcionen de manera autònoma i solidària, sent el seu principal objectiu el desenvolupament social.
Centres de Desenvolupament Rural confederats
www.coceder.org/enlaces.shtml?idboletin=1650&idseccion=8885
Llistat dels CDR membre de COCEDER.
Plataforma de ONG d'Acció Social
www.plataformaong.org
Organització d'àmbit estatal privada, aconfessional i sense ànim de lucre que treballa per a promoure el ple desenvolupament dels drets socials i civils dels col·lectius més vulnerables i desprotegits i enfortir el Tercer Sector d'Àmbit Social.
Xarxa Valenciana de Desenvolupament Rural (FEVADER)
www.fevader.org/va
Federació d'Associacions integrada per Grups d'Acció Local que tenen l'objectiu de potenciar, promocionar i fomentar el desenvolupament econòmic i social dels municipis rurals de la Comunitat Valenciana.
Programa d'Acompanyament a Iniciatives Socioculturals en el món rural (PAISRURAL)
www.uji.es/CA/serveis/sasc/ext-uni/oferim/pr1.html
Marc de treball en què s'arrepleguen diferents iniciatives desenvolupades pels Programes d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I, el qual pretén construir un espai comú generador de sinergies i suma de lideratges, englobant la Universitat i el món associatiu i ciutadà.
Plataforma per a la Sobirania Alimentària del País Valencià
sobiranialimentariapv.org
Espai que aglutina productors/es, consumidors/es, iniciatives, organitzacions i col·lectius que treballen per la Sobirania Alimentària al País Valencià.
Fundació Global Nature
www.fundacionglobalnature.org
Entitat privada d'àmbit estatal i de caràcter benèfic docent, que té com a finalitat la conservació, protecció i ordenació del mediambient. Treballe per al manteniment i recuperació d'hàbitats i d'espècies amenaçades i recuperació d'activitats agropecuàries tradicionals.
Avinença
www.custodiaterritorivalencia.org
Organització sense ànim de lucre centrada en l'impuls del desenvolupament i l'us de la custòdia del territori al nostre país, entesa com la facilitació d'iniciatives voluntàries de conservació de la natura, el paisatge i el patrimoni cultural en finques privades i municipals.
Butlletí digital "Encrucijada rural"
www.coceder.org/newsletter.shtml?idboletin=2367
Publicació sobre desenvolupament i inclusió social al medi rural, editada per COCEDER. A més de donar a conèixer les activitats que realitza l'entitat, conté altres temes d'interès, notícies, articles de reflexió i debat, relacionats amb l'acció social al medi rural.
Desenvolupat per Racó Digital