Objectius
  • Respondre a les necessitats vinculades a la salut, educació, desenvolupament personal, formació i oci, millorant el benestar de la comunitat rural.
  • Invertir el procés d'emigració, fomentant l'ocupació i la igualtat d'oportunitats al territori.
  • Promoure i implementar programes de lluita contra la marginació social, estimulant el desenvolupament dels sectors socials més desfavorits.
  • Ser punt de trobada i coordinació de les diferents institucions i agents socials que treballen pel desenvolupament del medi rural.
  • Transformar l'entorn social en matèria de gènere, avançant cap a la igualtat de drets i d'oportunitats entre totes les persones, i eliminant les desigualtats entre homes i dones.
  • Fomentar la participació d'organitzacions socials en l'àmbit local, promovent la implicació de tots els/les membres de la comunitat (joves, dones, gent gran, persones immigrades, persones amb diversitat funcional...).
Desenvolupat per Racó Digital