Sensibilització mediambiental
L'èxode rural cap a les ciutats, com a conseqüència del desenvolupament econòmic i industrial d'aquestes, ha suposat la desaparició d'un dels principals recursos del món rural: l'ésser humà. Amb l'èxode d'aquests pobladors desapareixen, en bona mesura, els guardians de la biodiversitat i, a més, es veuen incrementats els processos de pèrdua d'identitat rural i els sabers locals que són essencials per a la bona gestió dels recursos naturals i l'equilibri ecològic. A aquests impactes de caràcter ambiental que s'estan produint en el medi rural hem de respondre amb polítiques mediambientals eficaces i, com no, liderades des del mateix entorn rural.

En aquest sentit i dins del context mediambiental, el CDR Alt Maestrat té com a objectius la recerca, catalogació i transferència social sobre la base de les bones pràctiques en el camp de la biodiversitat agrària lligada al desenvolupament local, en el patrimoni natural, com a factor de conservació de la biodiversitat i potenciació de la economia productiva sostenible, i en el camp de la cultura alimentària sostenible, encaminada a la implementació de projectes i iniciatives socioeconòmiques i ecoproductives.

Actualment estem desenvolupant programes de recerca en col·laboració amb la Fundació Global Nature, com és el cas de l'Anàlisi experimental de mesures aplicables de mitigació i adaptació al canvi climàtic en l'agricultura de secà, així com també l'Anàlisi experimental de les mesures aplicables per a la millora d'indicadors agroambientals en l'agricultura de secà. Dins del context educatiu hem desenvolupat el projecte “Arbres a l'Aula” en col·laboració amb diversos col·legis de la zona, així com també, activitats de conscienciació, sensibilització mediambiental, reciclatge i manteniment d'un hort ecològic.
Desenvolupat per Racó Digital