Orientació laboral
El destacat paper que ocupa la inclusió en el mercat laboral per a la integració i la cohesió social, converteix l'accés a una ocupació digna en uns dels factors centrals per al desenvolupament de molts dels projectes de vida de les persones. Actualment, aquest accés comporta especials dificultats a causa de la situació econòmica, traduïda en bona mesura en un increment de les taxes d'atur al país. Tot i això, per poder aprofitar els canvis i oportunitats que ofereix el mercat laboral es fa necessària la preparació adequada, no només per dur a terme la recerca de feina, sinó per augmentar les possibilitats d´èxit en ella.

En aquest sentit, des del Centre de Desenvolupament Rural (CDR) Alt Maestrat i amb la col·laboració del CEDES d'Albocàsser, d'acord amb el nostre compromís per al desenvolupament integral i sostenible per generar millors condicions de vida de la població, proposem un seguit d’accions d'orientació per a la inserció laboral i la millora de l'ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació. Així, promovem una acció basada en la recerca activa d´ocupació, i alhora, vinculada al territori i a l'entorn social proper, com a elements destacats per a la inclusió activa.

Es tracta d’accions d’orientació i de formació pràctica i vivencial, a través de tutories individualitzades i grups de cerca d´ocupació, els quals contribueixen a l’activació i motivació en el procés de recerca, a aprendre a situar-se en el mercat laboral i al desenvolupament de capacitats i competències per a l’ocupació.
Desenvolupat per Racó Digital