Iniciatives locals
El desenvolupament d’iniciatives locals de caire social, cultural, educatiu, mediambiental o econòmic entre d’altres, sovint necessita el suport dels agents socials implicats al territori per tirar endavant, ja sigue col·laborant amb tasques organitzatives, de difusió o de forma material. Des del CDR Alt Maestrat, d’acord amb els valors de l’entitat com la integralitat, participació, solidaritat i sostenibilitat, creiem que cal promoure i donar suport a totes aquelles accions que contribuïsquen al desenvolupament del medi rural i responguen a les diferents necessitats de la comunitat.

En quest sentit, el CDR ha col·laborat en diverses iniciatives locals dels municipis del seu àmbit d’actuació, exemples d’això són les Fires ecològiques i d’iniciatives locals que han tingut lloc a Les Coves de Vinromà, les exposicions de creacions artístiques a través del reciclatge a Albocàsser o altres localitats veïnes.

Així mateix, la pròpia seu de l’entitat és un espai d’acollida d’activitats que algunes persones volen tirar endavant per iniciativa pròpia i que contribuixen a la dinamització sociocultural i ofereixen tallers, activitats o serveis a la població del medi rural interessada. Es pretén així contribuir a la inversió d’una de les realitats viscuda sovint als entorns rurals com és la manca d’un amplia oferta d’activitats, alhora, volem incentivar l’augment d’oportunitats i el creixement sostenible i inclusiu del territori.
Desenvolupat per Racó Digital