Emergència social
Des que va esclatar la crisi econòmica, la pobresa ha incrementat al nostre país a de manera exponencial. Segons l’Informe d’Exclusió i Desenvolupament Social a Espanya, la taxa de pobresa se situa en un 21% de la població, una de les més elevades de la Unió Europea.

Cada vegada és fa més palesa la gran bretxa de la desigualtat social, entre qui té molt i qui no té res. Si, a més, sumem el fet que residir en un entorn rural comporta per sí mateix un major risc d’exclusió social, ens trobem davant d’un nombre elevat de persones amb necessitat expressa de cobertura d’aspectes bàsics com l’alimentació, el vestir o productes d’higiene, així com també es fa necessària la prevenció o atenció davant de possibles problemes psicològics derivats.

Des del CDR Alt Maestrat oferim un Punt d’Informació Permanent, d’accés públic i gratuït, a totes les persones que necessiten assessorament, ajuda psicològica o informació per evitar situacions d’exclusió social. També fiquem a la disposició d’aquelles que més ho necessiten, un punt d’entrega d’aliments i béns de primera necessitat. A partir de 2015 el CDR Alt Maestrat passa a ser una Organització Associada de Repartiment (OAR) que col·labora amb la Creu Roja (Organització Associada de Distribució) amb l'objectiu d'executar el programa d'ajuda alimentaria a les persones més desfavorides (2015 PO FEAD 2014-2020) de la Unió Europea.

Mitjançant aquest programa ens comprometem activament a oferir suport i assessorament a aquelles persones que per la seua situació personal i/o familiar es troben en risc d’exclusió social que pot derivar en situacions de necessitat urgent. Així mateix, amb l’assessorament integral ofert per l’entitat pretenem acompanyar en el procés de transformació de la situació d’emergència per tal de no cronificar-la al llarg del temps.
Desenvolupat per Racó Digital